1. Вие сте тук:
  2. All Jobs worldwide
  3. Gigajob България
  4. Декларация за поверителност за работодатели, кандидати и агенции за подбор.
 
 

Декларация за поверителност


Радваме се на посещението ви на нашия уеб сайт и на интереса ви към нашето предприятие. Защитата на вашите лични данни е много важна за нас и искаме да се чувствате сигурни, когато посещавате нашите интернет страници.

Тук обясняваме каква информация събираме при посещението ви на нашия уеб сайт и как се използва тя.

Нашите данни за контакт като отговорна инстанция:

Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG
Henkestraße 77
91052 Erlangen
Tel. +49 (0)9131-974 7650
Fax +49 (0)9131-974 7666
E-Mail gigajob@netzmarkt.de


Служител по защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни директно на privacy@gigajob.com

Вашите права


Имате право по отношение на вашите лични данни да поискате от нас информация, корекция, заличаване или ограничение в съответствие със законовите разпоредби. Ние също така ви предоставяме вашите данни в структуриран, общоприет и можещ да бъде разчетен от компютър формат. Ако използваме вашите данни въз основа на вашето съгласие, можете да се откажете от съгласие си по всяко време и да поискате изтриването на тези данни. От отказването няма да използваме повече вашите данни за тази цел. Ако имаме легитимен интерес от обработването на данните ви, можете да се обърнете с възражение към тези данни за контакт. Независимо от това винаги можете да се свържете и с компетентните надзорни органи.

Право на възражение


Ако вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква f от ОРЗЛД, имате правото да подадете възражение срещу обработването на вашите лични данни, доколкото са налице основания за това, определящи се от отделната ви ситуация. В случай на легитимно възражение няма да обработваме повече личните данни.

Изтриване на данни


Доколкото данните ви вече не се изискват за упоменатите цели или ако тяхното съхранение е недопустимо по други правни причини, ще ги изтрием. Изключени са само законно събрани данни, които сме длъжни да съхраняваме по правни причини. Имайте предвид, че при всяко изтриване данните първоначално се блокират и накрая окончателно се изтриват със закъснение, за да се предотврати случайно изтриване или евентуално умишлено увреждане. По технически причини данните могат при необходимост да бъдат дублирани в резервни файлове и услуги за огледално копиране. Такива копия се изтриват също при необходимост едва с технически обусловено закъснение.

Предоставяне на нашия уеб сайт


Можете да посещавате нашите уеб сайтове, без да давате никаква лична информация. При всяко извикване на уеб сайт уеб сървърът изключително автоматично съхранява IP адреса, датата и часа на запитването, времевата разлика спрямо Greenwich Mean Time (GMT), съдържанието на искането (конкретна страница), състоянието на достъп/HTTP код на статуса, количеството предадени данни, уеб сайта, от който идва искането, браузъра, операционната система и интерфейса ѝ, както и езика и версията на софтуера на браузъра. Тези данни не се съхраняват никога конкретно за вас. Тези данни за достъп се анализират изключително с цел осигуряване на безпроблемна работа на страницата, както и подобряване на нашата оферта. Доколкото IP адресът се разглежда като личен, той ще бъде изтрит най-късно след 90 дни, освен ако няма други наложителни причини.

Формуляр за контакт


Ако ни изпращате запитвания чрез формулярите за контакт на уеб сайта, ние обработваме предоставените от вас данни, за да можем да отговорим на вашето запитване. По-дългосрочно съхранение се извършва само доколкото вашето искане го изисква. В противен случай данните ви ще бъдат изтрити най-късно след шест месеца.

Бюлетин


Можете да се абонирате на нашия уеб сайт за нашия бюлетин, за да получавате информация за нашите предложения за работа (например уведомление за работа), услуги и новини. Ние използваме посочените от вас данни в рамките на вашето съгласие за изпращането на нашия бюлетин. Осъществяваме регистрирането за нерегистрирани потребители чрез процедура за потвърждение на абонамента за бюлетина. След въвеждане на данните си на нашия уеб сайт първо ще получите имейл за потвърждение. Едва чрез щракване в имейла за потвърждение регистрацията бива завършена. Регистрираните потребители могат сами да правят настройките за получаването на този бюлетин. Можете да възразите срещу изпращането на нашия бюлетин по всяко време чрез имейл до нас или предвидената за това връзка за отказване от абонамента в бюлетина, респ. да направите сами съответната настройка.

Регистриране на потребител


Можете да се регистрирате на нашия уеб сайт и да създадете потребителски акаунт. Някои от предлаганите от нас услуги са достъпни в даден случай само за регистрирани потребители (например включването на платени реклами на нашия уеб сайт). При това събираме предоставените от вас данни, за да можем да обработим процеса на регистрация. С регистрация потвърждавате, че сте навършили 16 години. Обхватът на данните зависи от вашата информация и е резултат от маските за въвеждане. След отписване времето на съхранение зависи от законните срокове за съхранение.

Събиране и използване на данни за процеса по изпълнение на договори


Събираме лични данни, ако доброволно ни ги предоставите в рамките на вашата поръчка, при установяване на контакт с нас (например чрез формата за контакт или имейл) или при отварянето на клиентски акаунт. Задължителните полета са маркирани като такива, тъй като в тези случаи се нуждаем наложително от данните за изпълнение на договора, респ. за обработването на вашия контакт или отварянето на клиентския акаунт и без тяхното посочване не можете да завършите поръчката и/или отварянето на акаунта, респ. не можете да установите контакт. Кои данни се събират се вижда от съответните формуляри за въвеждане. Използваме предоставените от вас данни за изпълнение на договора и за обработване на вашите запитвания. След окончателното изпълнение на договора или изтриване на клиентския ви акаунт вашите данни ще бъдат ограничени за по-нататъшно обработване и ще бъдат изтрити след изтичане на сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското право, освен ако изрично не сте се съгласили за по-нататъшно използване на вашите данни или си запазим правото за допълнително използване на данните, което е законно разрешено и за което ви информираме в тази декларация. Изтриването на клиентския ви акаунт е възможно по всяко време и може да бъде направено или чрез съобщение до нас, или чрез предвидена за това функция в клиентския акаунт.

Извършване на плащания


Извършването на плащания става чрез нашия партньор Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. За предотвратяване и откриване на случаи на измама ще изпратим IP адрес ви на нашия партньор Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. IP адресът ви ще се съхранява от Adyen BV. Всички данни, необходими за приспадането на разходи, ще бъдат предавани в криптиран вид. Обхватът на данните зависи от вашата информация и е резултат от маските за въвеждане. Вие предоставяте на разположение данните за плащане директно на Adyen. Gigajob не може да види предоставените данни за извършване на плащанията. Можете да отмените вашето съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще, например чрез данните за контакт. Декларацията за поверителност на Adyen можете да намерите тук: https://www.adyen.com/home/privacy-policy

Право на възражение


Ако вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква f от ОРЗЛД, имате правото да подадете възражение срещу обработването на вашите лични данни, доколкото са налице основания за това, определящи се от отделната ви ситуация. В случай на легитимно възражение няма да обработваме повече личните данни.

Коментари и статии


Ако във форума на Gigajob бъдат оставени коментари или други статии, се съхраняват и публикуват също така данни за времето на въвеждане, както и избраното потребителско име (псевдоним). Също така се регистрира доставчика на интернет услуги (ISP) на дадения на потребителя IP адрес. Това съхранение на IP адреса се прави от съображения за сигурност и в случай, че потребителят чрез коментар наруши правата на трето лице или публикува противозаконни съдържания. Тези събрани лични данни не се разкриват на трети лица, освен ако такова разкриване не се изисква от закона или не служи на правната защита на отговорника за обработването.

Cookies


За да направим нашия уеб сайт удобен за ползване, използваме така наречените „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, съхраняващи се на твърдия ви диск, свързани с браузъра, който използвате, и чрез които тече определена информация чрез мястото, където се намира „бисквитката“ (тук чрез нас). „Бисквитките“ се използват, за да се подобри използваемостта на уеб сайта ни и да осигурят възможност за използване на функциите, които ползвате. Ако използваме „бисквитки“ и за други цели, тук ние ви обясняваме в нашата декларация за поверителност за какво ги използваме. В браузъра ви можете да правите различни настройки за „бисквитки“, да ги забраните и да изтриете зададени „бисквитки“. Бихме искали обаче да посочим, че без „бисквитки“ най-вероятно няма да можете да използвате всички услуги на нашия уеб сайт. Ако на тази страница са зададени „бисквитки“ от трети лица - доставчици, ще намерите допълнителна информация за това от тук имплементираните услуги.

Google Analytics


Ние използваме инструмента Google Analytics от Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics работи с текстови файлове, които се съхраняват на устройството ви (така наречените „бисквитки“), за да събира информация за използването ви на уеб сайта. Google използва тази информация от наше име, за да ни предостави на разположение анализи за използването на уеб сайта, отчети за активности на уеб сайта и други услуги. Събираните чрез „бисквитки“ данни за използването ви на уеб сайта обикновено се предават за анализ на сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Не се осъществява комбиниране с други данни за вас, евентуално оставени за съхранение от Google. Освен това използваме функцията за маскиране „anonymizeIP“. Преди преноса на IP адрес ви към сървъра на Google в САЩ, той ще бъде съкратен в рамките на ЕС. Пренос на несъкратения IP адрес се осъществява само в редки случаи и тогава се съкращава на сървърите в САЩ. Можете да предотвратите това обработване чрез следните мерки: Възможно е да настроите браузъра си така, че да не се съхраняват „бисквитки“. Това обаче може да доведе до това, че уеб сайтът ни да не е напълно функционален. Освен това съществува възможността да се предотврати събирането на данни чрез добавка на браузъра от Google. Добавката може да намерите тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg. По желание към добавката в браузъра, ако използвате смартфон и таблети, можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като щракнете тук. С това се използва „бисквитка“, която предотвратява събирането на данни. Ако посетите нашия уеб сайт отново с друго устройство или браузър или сте изтрили „бисквитките“ си, трябва отново да зададете „бисквитката“. Допълнителна информация и валидните разпоредби за защита на личните данни на Google могат да бъдат намерени на адреси: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg и http://www.google.com/analytics/terms/bg.html. Google Analytics е обяснен по-точно на следната връзка: https://www.google.com/intl/bg_bg/analytics/. Вие можете по всяко време да отмените съгласието си с ефект за в бъдеще чрез изтегляне и инсталиране на достъпния на следната връзка браузър Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg. Така се предотвратява регистрирането на генерираните чрез „бисквитката“ и отнасящите се към използването ви на уеб сайта данни (включително IP адрес ви), както и обработването на тези данни от Google. Google AdSense Нашият уеб сайт предоставя чрез Google AdSense място за обяви от трети лица-доставчици и рекламни мрежи. Тези обяви ще ви се показват на различни места на този уеб сайт. Доколкото сте ни предоставили вашето съгласие за това, ще бъде зададена в рамките на интегрирането на Google AdSense така наречената DoubleClick-„бисквитка“ от Google. Това позволява показването на реклама въз основа на интереси чрез автоматично задаване на псевдонимна потребителска идентификация, с помощта на която се установяват интересите въз основа на посещенията на този и други уеб сайтове. След отпадане на целта и края на използването на Google AdSense от нас събраните в тази връзка данни ще бъдат изтрити. Google AdSense е предложение на Google LLC (www.google.com). Google LLC е със седалище в САЩ. За тази страна е налице решение за съответствие на Европейската комисия. Това идва от US Privacy Shield на ЕС, по която Google LLC е сертифицирана. Актуален сертификат може да се види тук: https://www.privacyshield.gov/list. Може да отмени съгласие си с ефект за в бъдеще по всяко време, като деактивирате DoubleClick-„бисквитката“ през тази връзка. Освен това можете да се информирате от Digital Advertising Alliance за задаването на „бисквитки“ и да предприемете настройки за тази цел.

Използване на Social Plugins


На нашия уеб сайт се използват Social Buttons от социални мрежи (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Xing, LinkedIn). Това служи за защита на нашите законни интереси, които преобладават в контекста на преценка на интересите, към оптимален маркетинг на нашето предложение. За да се повиши защитата на данните ви при посещение на нашия уеб сайт, тези бутони не са неограничено интегрирани като Plugins в страницата, а само чрез използването на вътрешна HTML връзка. Тази интеграция гарантира, че при извикване на страница от нашия уеб сайт, която съдържа такива бутони, все още не се установява връзка със сървърите на доставчика на съответната социална мрежа. Ако щракнете върху един от бутоните, се отваря нов прозорец, където са интегрирани съдържания на съответния доставчик на услуга, с които (евентуално след въвеждане на данните ви за вход) можете например да използвате Like-бутона или Share-бутона. За целта и обхвата на събирането на данни и допълнителното обработване и използване на данните от доставчиците на техните страници, както и възможност за контакт и вашите права в тази връзка и възможности за защита на личната ви сфера се информирайте от декларацията за поверителност на доставчика.

Facebook-Connect


Предлагаме ви възможността да се абонирате за нашата услуга с Facebook-Connect. Следователно допълнителна регистрация не е възможна. За регистрация ще бъдете пренасочени към страницата на Facebook, където можете да се регистрирате с вашите данни за ползване. Чрез това Facebook-профилът ви и нашата услуга се свързват. Чрез свързването получаваме автоматично от Facebook Inc. Следната информация ще ни бъде изпратена: име, имейл адрес, възраст, дата на раждане, списък с приятели, URL на Facebook-профила. От тези данни използваме само вашето име и вашия имейл адрес. Тази информация е необходима за регистрацията, за да можем да ви идентифицираме. За повече информация относно Facebook-Connect и настройките за поверителност се информирайте от декларацията за поверителност и условията за ползване на Facebook Inc.

Google reCAPTCHA


За да се осигури достатъчно сигурност на данните при предаването на формуляри, в някои случаи използваме услугата reCAPTCHA на компанията Google Inc. Това служи преди всичко за разграничаване на това, дали въвеждането е направен от физическо лице или незаконно с машинно и автоматизирано обработване. Услугата включва изпращането на IP адреса и евентуално други данни, необходими на Google за услугата reCAPTCHA, до Google. За тази цел важат отличаващите се разпоредби за защита на данните на Google Inc. Повече информация относно директивите за защита на данните на Google Inc. ще намерите на адрес: finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg или https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Предоставяне на данни


Предоставяме информация на трети лица само в описания в тази декларация за поверителност обхват. За по-ефективно управление данните се използват вътрешно или от оператори. Ние си запазваме правото да приспособим или променим тази декларация за поверителност по всяко време с ефект за в бъдеще. Актуалната версия е налице на уеб сайта.

От: май 2018 г.