1. Вие сте тук:
 2. All Jobs worldwide
 3. Gigajob България
 4. Декларация за поверителност за работодатели, кандидати и агенции за подбор.
 
 

Декларация за поверителност

Как съхраняваме и защитаваме вашите лични данни

Въведение

Този уеб сайт е собственост и се администрира от Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG. Ние от Netzmarkt оценяваме вашия интерес към предлаганите от нас услуги и желаем да ви уверим, че защитата на данни, и особено на личните данни на нашите потребители, е много важна за нас.

Ние защитаваме вашите лични данни в съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни и въз основа на съответните закони (BDSG, IuKDG и TDDSG) на Федерална република Германия.

Следната декларация за поверителност излага и разаснява обхвата и начина на обработка на събираната от нас лична информация. Тази декларация за поверителност е в сила и се отнася единствено за уеб сайтове собственост на Netzmarkt и не важи за уеб сайтове на трети страни, дори ако сме поставили препратки към тях.

Ако събирането и обработката на лични данни е наложително във връзка с конкретна услуга, която го изисква, вие ще бъдете изрично помолени за съгласие. Може да оттеглите вашето съгласие, както и да възразите срещу бъдещото използване на вашите лични данни по всяко време.

Netzmarkt се ангажира да защитава вашата поверителност и се отнася с особено внимание към личните данни на своите потрбители.

Надяваме се, че изложената тук информация е достатъчно изчерпателна за вземането на информирано решение относно това дали и в какъв обхват желаете да използвате предлаганите от нас услуги.


Регистрационни файлове
Когато посещавате наши уеб страници, не е нужно да въвеждате лична информация. При всяко ваше посещение в протоколите на нашите сървърни регистрационни файлове се запазва определена техническа информация: дата и час на заявката, IP адрес, адрес на посетената страница, име и версия на използвания браузър, брой на предадените байтове, грешки при предаването и така нататък.
Бисквитки
"Бисквитки" биват наричани малки файлове, които се запазват на използваното от вас устройство за достъп до Интернет. Те улесняват уеб навигацията като цяло и ние ги използваме, за да спестим на нашите потребители многократното въвеждане на необходима информация.

Можете да изключите използването на бисквитки в настройките на вашия браузър, но в определени случаи няма да имате достъп до предоставяни от нас услуги.
Лични данни, предоставени от потребители
В определени случаи, които засягат предоставянето на конкретни услуги, се нуждаем от личната информация на потребителя: имена, адрес, възраст или номер на кредитна карта. Ако въвеждането на лични данни от този тип се изисква за предоставянето на определена услуга, вие ще бъдете изрично предупредени за това предварително. Ще бъдете уведомени чрез съобщение с удебелен текст, поставено на видно място на страницата или в допълнителен прозорец. В това съобщение ще получите допълнителна информация за начина на използване на вашите лични данни, както и за приложимите указания за предоставяне на лични данни на трети страни.
Съдържание на изпратени до нас съобщения
Всички съобщения изпратени до нас чрез формата за обратна връзка или по електронна поща биват запазвани и архивирани с цел на тяхната обработка. Това е нужно, за да сме в състояние да обработим вашите заявки, да отговорим на вашите въпроси и забележки, като и за цялостното подобрение на нашите услуги.
Предоставяне на трети страни
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни само при следните ограничени обстоятелства:
 1. вие изрично сте дали съгласието си за това или предоставянето се изисква за фактуриране на определена услуга;
 2. чрез предлагана от нас услуга вие се възпозвате от стоки или услуги на наш независим партньор;
 3. изпълнителен асистент се нуждае от достъп до лична информация, за да осигури предоставянето на определена услуга и то само в необходимия за това обхват;
 4. правоприлагащи органи или съд изискват лична информация съгласно действащото законодателство с цел преследване на престъпления.

Имате правото да възразите срещу и оттеглите по всяко време даденото от вас съгласие за събиране и обработка на личните ви данни за изложените тук цели.

Възможно е да публикуваме или предоставим на трети страни агрегирани данни, които не са лични: брой на потребители, задали определена сума за търсене или кликнали на определен банер, брой на регистрирани потребители и други подобни. Вие не можете да бъдете лично идентифицирани въз основа на тези данни.
Използване на личните данни
Вашите лични данни биват обработвани само и единствено за целите, за които те са били събрани. В допълнение на вече споменатите цели, такива могат да бъдат и:
 • предоставяне на продукти и услуги, включително предоставянето на персонализирано съдържание и реклама;
 • анкети и проучвания свързани с предлаганите от нас услуги по отношение на тяхната ефективност и фунционалност, както и във връзка с тяхното подобрение;
 • контролиране и подобряване на техническата функционалност на нашите мрежи;
 • разработка и развитие на нови услуги.
Допълнителна информация относно обработката на лична информация е достъпна в указанията на приложимата декларация за поверителност за съответната услуга.

Обработката и съхраняването на личната информация на нашите потребители се извършва на собствени сървъри в Германия и други държави. Това може да означава, че ваши данни се обработват извън пределите на страната на вашето местонахождение.
Защита на личните данни
Екипът на Netzmarkt прилага всички необходими, технически и организационни, предпазни мерки и средства, за да гарантира сигурността на личните данни на своите потребители и осигури надеждна защита срещу загуба и унищожаване, както и срещу разкриване, манипулация и неупълномощен достъп от трети лица. Всички технически мерки и средства за сигурност биват редовно обновявани в съответствие с технологичното развитие. Ние упражняваме постоянен и пряк вътрешен контрол над своите мрежи и системи, както и над управляваните от нас лични данни на потребители и всички предприети мерки за сигурност по отношение на тяхното събиране, съхранение и обработка.

Netzmarkt ограничава достъпа до вашите лични данни само и единствено до своите служители, представители и директно делегирани изпълнителни лица, чийто достъп е в съответствие с изискванията на работата им и е ограничен единствено до данните, съответстващи на нейните цели. Всички лица с достъп до вашите лични данни са обвързани със задължение за спазване на поверителност и съзнават, че при нарушения ги грозят санкции включващи прекратяване на трудовите взаимоотношения и преследване от закона.
Цялостност на данните
Netzmarkt обработва събраната лична информацията само и единствено за целите, за които тя е била събрана в съответствие със действащото законодателството засягащо защитата на лични данни и съответната декларация за поверителност приложима за предлагането на конкретна услуга. Ние контролираме редовно всички практики и механизми за събиране, съхранение и обработка на лични данни, за да подсигурим събирането само на лични данни, които са необходими за предоставянето и подобряването на нашите услуги. Ние предприемаме всички подходящи мерки, за да сме сигурни, че личната информация, която събираме и обработваме, е актуална, пълна и точна. Въпреки това, ние не можем да гарантираме за пълната достоверност на личната информация прдоставена от нашите потребители, тъй като задължението за нейното актуализиране и навременно коригиране е напълно тяхно.
Изтриване на данни
Събраните от нас лични данни и информация биват изтривани, когато те не са вече необходими за описаните по-горе цели. Обърнете внимание, че това се случва на два етапа, като личните данни първо биват блокирани и едва след това изтривани. Тази допълнителна стъпка е въведена, за да бъде избегнато изтриването на данни при технически проблеми или човешка грешка. По технически причини за сигурност всички архивни копия на нашите системи са дублирани. Тези архивни копия биват редовно актуализирани и затова изтриването на определената за това лична информация в архивните копия се извършва с известно закъснение.
Свържете се с Gigajob
Ако имате въпроси, които засягат вида на съхраняваната от нас лична информация, взетите от нас мерки за защита или желаете да оттеглите даденото си съгласие за използване на вашите лични данни, моля свържете се с нас на адрес:

Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG
-Datenschutz-
Henkestrasse 77
91052 Erlangen/Germany